Historia

sokolowsko_historia_wkolo_soko

Historia Sokołowska

Sokołowsko to wieś w Polsce położona w malowniczej, śródgórskiej kotlinie w Sudetach Środkowych. Pierwsze wzmianka o osadzie miała miejsce w 1357 roku, była, to mała wieś będąca w posiadaniu Benedyktynów z zakonu w Bromovie. Sokołowsko, a właściwie Görbersdorf, bo tak nazywała się miejscowość aż do 1946 roku przez lata zmieniało właścicieli i było niewyróżniającą się wsią. Jego los zmienił się w roku 1849 kiedy właścicielką została Hrabina Maria von Colomb.

Maria von Colomb zauważyła potencjał tego miejsca i wraz z pomocą doktora Hermana Brehmera, swojego szwagra postanowiła otworzyć tu sanatorium. Pomysł był wyjątkowo innowacyjny, ponieważ był, to pierwszy na świecie ośrodek uzdrowiskowy mający leczyć gruźlice. To właśnie na wzór Sokołowska powstał ośrodek w Davos. Wynika z tego jasno, mimo, że Sokołowsko określane jest “Polskim Davos” powinno być zupełnie na odwrót i Davos powinno byś określane Szwajcarskim Sokołowskiem. Sam ośrodek w całości budowany był pod nadzorem doktora Brehmera, kurort był bardzo luksusowy miał własny kinoteatr, linie telefoniczną czy pocztę. Udogodnienia te tworzył Sokołowsko miejscem wyjątkowym, które przyciągało kuracjuszy z najwyższych warstw społecznych, niejednokrotnie oczarowani urokiem uzdrowiska zostawali tu całymi miesiącami. Cały czas pisze tu jako o Sokołowsku, ale należy pamiętać, że w tamtym okresie miejscowość cały czas nosi nazwę Görbersdorf. Zmiana jej nazwy związana jest właśnie z powstaniem sanatorium. Lekarzem współpracującym z dr Brehmerem był Alfred Sokołowski, prekursor w leczeniu chorób płucnych i to właśnie by docenić jego dokonania miejscowość zmieniła nazwę na Sokołów. Jednymi z metod leczenia były spacery po górach lub parku, dodatkowo 5 posiłków dziennie oraz specjalne ćwiczenia oddechowe.

Po II wojnie światowej nieprzerwanie kontynuowano tu działalność uzdrowiskową. Moment kryzysowy nastał wraz z rozwojem medycyny i wynalezieniem lekarstwa na gruźlice.

Aktualnie górska miejscowość dalej działa jak kurort, występują tu sanatoria czy pensjonaty. Co więcej po okresie chwilowego zapomnienia i zastoju nie tylko wraca do życia, ale nawet zaczyna oferować nowe atrakcje, by poznać najciekawsze z nich kliknij tutaj

Sztuka

Przyroda

Sport